Ομάδες

Up to 5 players can login in the mobile app per team. Every player of the team can install the game. The players of the same team should use the same email, serial key and language selection.

Αν δημιουργήσετε 2 ή περισσότερες ομάδες, βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες της ομάδας1 θα χρησιμοποιούν το email1, το σειριακό κλειδί1 και την ίδια επιλογή γλώσσας.

Η ομάδα2 θα χρησιμοποιήσει email2, σειριακό κλειδί2 και την ίδια επιλογή γλώσσας κ.λπ.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να αγοράσετε ένα παιχνίδι εδώ

You can watch the video below and understand how the game works!