ΠΟΛΕΙΣ

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ παιχνιδιών διαφυγής σε εξωτερικούς χώρους ( χωρίς ξενάγηση πόλης, πιο δύσκολο από το κυνήγι πόλης, με σύστημα πόντων και πίνακα κατάταξης) ή κυνήγι πόλης + ξενάγηση πόλης ( πολύ πιο εύκολο από τα παιχνίδια διαφυγής, με ξενάγηση πόλης).

172 παιχνίδια πόλης σε 86 πόλεις και 33 χώρες !