Πόλεις

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ενός υπαίθριου παιχνιδιού διαφυγής (χωρίς περιήγηση στην πόλη, πιο δύσκολο από το κυνήγι της πόλης, συμπεριλαμβάνεται σύστημα σημείων και βαθμολογία) ή κυνήγι πόλης + περιήγηση στην πόλη (χωρίς σύστημα πόντων). Θα λάβετε λεπτομερείς οδηγίες μετά την αγορά!