Zespoły

Up to 5 players can login in the mobile app per team. Every player of the team can install the game. The players of the same team should use the same email, serial key and language selection.

Jeśli tworzysz 2 lub więcej zespołów, upewnij się, że uczestnicy zespołu1 będą używać adresu e-mail1, klucza seryjnego1 i tego samego wyboru języka.

Zespół2 będzie korzystał z adresu e-mail2, klucza seryjnego2 i tego samego wyboru języka itd.

Jeśli potrzebujesz więcej języków, możesz kupić grę tutaj

You can watch the video below and understand how the game works!