Οδηγίες παιχνιδιού και σύνδεσης

Παρακαλώ κατεβάστε:

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.worldcitytrail.app

iOS :
https://apps.apple.com/us/app/world-city-trail/id1627220764

Προσοχή! Εάν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο wi-fi του ξενοδοχείου, χρησιμοποιήστε το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή και στη συνέχεια να μεταβείτε στα δεδομένα σας για τη διαδικασία σύνδεσης. Τα δίκτυα wi-fi των ξενοδοχείων είναι πολύ συχνά ασταθή, ακόμη και αν φαίνεται να έχουν ισχυρό σήμα.