Καλάθι αγορών

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Πολιτική απορρήτου

1. Πληροφορίες που χρησιμοποιούμε

Δεδομένα καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, το χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε σελίδα και άλλα στοιχεία.

Δεδομένα συσκευής

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα μοναδικά αναγνωριστικά της συσκευής, τις ρυθμίσεις της συσκευής και τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης. Το τι συλλέγουμε μπορεί να εξαρτάται από τις επιμέρους ρυθμίσεις της συσκευής και του λογισμικού σας. Συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές του κατασκευαστή της συσκευής σας ή του παρόχου λογισμικού σας για να μάθετε ποιες πληροφορίες θέτουν στη διάθεσή μας.

Προσωπικές πληροφορίες

Ενδέχεται να ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες, όπως:

 • Ονομα
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 • Τηλέφωνο/κινητό τηλέφωνο
 • Διεύθυνση κατοικίας/ταχυδρομείου
 • Πληροφορίες πληρωμής

Τα δεδομένα αυτά μπορεί επίσης να συλλέγονται έμμεσα μέσω μέσων πρώτου μέρους και τρίτων.

2. Νομικές βάσεις

Θα επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς μόνο όταν έχουμε νόμιμες βάσεις για να το κάνουμε.

Αυτές οι νομικές βάσεις εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε, πράγμα που σημαίνει ότι συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο όταν:

 • είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης (για παράδειγμα, όταν παρέχουμε μια υπηρεσία που ζητάτε από εμάς),
 • ικανοποιεί ένα έννομο συμφέρον (το οποίο δεν υπερισχύει των συμφερόντων σας για την προστασία των δεδομένων), όπως για την έρευνα και την ανάπτυξη, την εμπορία και την προώθηση των υπηρεσιών μας και την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας,
 • μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε για συγκεκριμένο σκοπό
 • πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.

Όταν συναινείτε στη χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή (αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί).

Δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο. Όσο διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, θα τις προστατεύουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για την αποτροπή απώλειας και κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης. Τούτου λεχθέντος, σας συμβουλεύουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.

3. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Μπορούμε να συλλέγουμε, να διατηρούμε, να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς και οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που είναι ασύμβατος με αυτούς τους σκοπούς:

 • για να μπορείτε να προσαρμόσετε ή να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας
 • για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τις σχετικές εφαρμογές και τις σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
 • να επικοινωνούμε μαζί σας
 • για εσωτερική καταγραφή και διοικητικούς σκοπούς,
 • για αναλύσεις, έρευνα αγοράς και επιχειρηματική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και βελτίωσης του ιστότοπού μας, των σχετικών εφαρμογών και των σχετικών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης,
 • για διαφήμιση και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και πληροφοριών για τρίτους που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να επιλύουμε τυχόν διαφορές που μπορεί να έχουμε,

4. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε:

 • τρίτους παρόχους υπηρεσιών με σκοπό να τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής, παρόχων αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενίας και διακομιστών, διαφημιστικών δικτύων, αναλυτών, καταγραφέων σφαλμάτων, φορέων είσπραξης οφειλών, παρόχων συντήρησης ή επίλυσης προβλημάτων, παρόχων μάρκετινγκ ή διαφήμισης, επαγγελματιών συμβούλων και διαχειριστών συστημάτων πληρωμών,
 • τους υπαλλήλους μας, τους εργολάβους ή/και τις συνδεδεμένες οντότητες,
 • χορηγούς ή διοργανωτές οποιουδήποτε διαγωνισμού που διεξάγουμε,
 • οργανισμούς αναφοράς πιστωτικών στοιχείων, δικαστήρια, δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές, σε περίπτωση που δεν πληρώσετε για αγαθά ή υπηρεσίες που σας έχουμε παράσχει,
 • δικαστήρια, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και όργανα επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται από το νόμο, σε σχέση με οποιεσδήποτε πραγματικές ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες ή προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας,
 • τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων ή υπεργολάβων, που μας βοηθούν στην παροχή πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς και
 • τρίτους για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου, τα δεδομένα opt-in και τα μηνύματα SMS δεν θα μοιραστούν με τρίτους που δεν συνδέονται με την εταιρεία, ούτε θα πωληθούν, μεταφερθούν, αποκαλυφθούν ή διαδοθούν σε τρίτους.

5. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκεί όπου εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι θυγατρικές μας και οι τρίτοι πάροχοι διατηρούν εγκαταστάσεις. Παρέχοντάς μας τις προσωπικές σας πληροφορίες, συναινείτε στη γνωστοποίηση σε αυτά τα τρίτα μέρη στο εξωτερικό.

Θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών πληροφοριών από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε χώρες εκτός ΕΟΧ θα προστατεύεται από κατάλληλες εγγυήσεις, για παράδειγμα με τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή τη χρήση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ή άλλων νομικά αποδεκτών μέσων.

Όταν μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες από χώρα εκτός ΕΟΧ σε άλλη χώρα, αναγνωρίζετε ότι τα τρίτα μέρη σε άλλες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην υπόκεινται σε νόμους περί προστασίας δεδομένων παρόμοιους με εκείνους της δικαιοδοσίας μας. Υπάρχουν κίνδυνοι εάν οποιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική που θα παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων στη δικαιοδοσία μας και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων της δικαιοδοσίας μας.

6. Τα δικαιώματά σας και ο έλεγχος των προσωπικών σας πληροφοριών

Επιλογή και συγκατάθεση: Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες σε εμάς, συναινείτε στη συλλογή, διατήρηση, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε και να μας εγγυάστε, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ότι έχετε την άδεια των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα σας να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και ότι αυτοί (οι γονείς ή ο κηδεμόνας σας) έχουν συναινέσει στο να μας παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, ωστόσο, εάν δεν το κάνετε, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν ή μέσω αυτού.

Πληροφορίες από τρίτους: Εάν λάβουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους, θα τις προστατεύσουμε όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε τρίτος που παρέχει προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου να μας παράσχει τις προσωπικές πληροφορίες.

Περιορίστε: Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν είχατε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Εάν μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε για το πώς ο περιορισμός επηρεάζει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Όπου είναι δυνατόν, θα παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές σε μορφή CSV ή σε άλλη εύκολα αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σε άλλο τρίτο μέρος.

Διόρθωση: Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβής, ξεπερασμένη, ελλιπής, άσχετη ή παραπλανητική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διόρθωση κάθε πληροφορίας που διαπιστώνεται ότι είναι ανακριβής, ελλιπής, παραπλανητική ή ξεπερασμένη.

Κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων: Θα συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν για εμάς σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.

Παράπονα: Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει έναν σχετικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και δώστε μας πλήρη στοιχεία της υποτιθέμενης παραβίασης. Θα διερευνήσουμε αμέσως την καταγγελία σας και θα σας απαντήσουμε γραπτώς, εκθέτοντας το αποτέλεσμα της έρευνάς μας και τα μέτρα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση της καταγγελίας σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με ρυθμιστικό φορέα ή αρχή προστασίας δεδομένων σε σχέση με την καταγγελία σας.

Διαγραφή: Για να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μάρκετινγκ), επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία ή εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες εξαίρεσης που παρέχονται στην επικοινωνία.

7. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που ο ιστότοπός μας αποθηκεύει στον υπολογιστή σας και προσπελαύνει κάθε φορά που τον επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις που έχετε καθορίσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies.

8. Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Εάν εξαγοραστούμε εμείς ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή στην απίθανη περίπτωση που κλείσουμε την επιχείρησή μας ή πτωχεύσουμε, θα συμπεριλάβουμε τα δεδομένα μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στα μέρη που μας αποκτούν. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τέτοιες μεταβιβάσεις και ότι τα μέρη που μας αποκτούν ενδέχεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

9. Όρια της πολιτικής μας

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους.

10. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές. Θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώνουμε τους χρήστες για τις αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου μετά από τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα θεωρηθεί ως αποδοχή των πρακτικών μας σχετικά με το απόρρητο και τις προσωπικές πληροφορίες.

Εάν προβούμε σε σημαντική αλλαγή στην παρούσα πολιτική απορρήτου, για παράδειγμα αλλάζοντας τη νόμιμη βάση βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε εκ νέου στην τροποποιημένη πολιτική απορρήτου.

Πολιτική Cookie

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας σε https://worldcitytrail.com Αυτή η πολιτική για τα cookies αποτελεί μέρος της πολιτικής απορρήτου της WCT και καλύπτει τη χρήση των cookies μεταξύ της συσκευής σας και του ιστότοπού μας. Παρέχουμε επίσης βασικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες τρίτων που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε, οι οποίοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies ως μέρος της υπηρεσίας τους, αν και δεν καλύπτονται από την πολιτική μας.

Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies από εμάς, θα πρέπει να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει τα cookies από https://worldcitytrail.com με την κατανόηση ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε κάποιο από το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Τι είναι το μπισκότο;

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στη συσκευή σας όταν τον επισκέπτεστε, το οποίο συνήθως περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο τον ιστότοπο, ένα μοναδικό αναγνωριστικό που επιτρέπει στον ιστότοπο να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επιστρέφετε, πρόσθετα δεδομένα που εξυπηρετούν το σκοπό του cookie και τη διάρκεια ζωής του ίδιου του cookie.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών (π.χ. σύνδεση), για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου (π.χ. ανάλυση), για την αποθήκευση των ρυθμίσεων χρήστη (π.χ. ζώνη ώρας, προτιμήσεις ειδοποιήσεων) και για την εξατομίκευση του περιεχομένου σας (π.χ. διαφήμιση, γλώσσα).

Τα cookies που καθορίζονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε αναφέρονται συνήθως ως "cookies πρώτου μέρους" και συνήθως παρακολουθούν μόνο τη δραστηριότητά σας στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies που δημιουργούνται από άλλους ιστότοπους και εταιρείες (δηλαδή τρίτους) ονομάζονται "cookies τρίτου μέρους" και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθησή σας σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία τρίτου μέρους.

Τύποι cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε

Απαραίτητα μπισκότα

Τα βασικά cookies είναι ζωτικής σημασίας για την εμπειρία σας σε έναν ιστότοπο, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως η σύνδεση χρήστη, η διαχείριση λογαριασμών, τα καλάθια αγορών και η επεξεργασία πληρωμών. Χρησιμοποιούμε βασικά cookies για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, χωρίς να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Συνήθως, οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες και συγκεντρωτικές με πληροφορίες που παρακολουθούνται σε όλους τους χρήστες του ιστότοπου, για να βοηθήσουν τις εταιρείες να κατανοήσουν τα πρότυπα χρήσης των επισκεπτών, να εντοπίσουν και να διαγνώσουν προβλήματα ή σφάλματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες τους και να λάβουν καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του κοινού τους στον ιστότοπο. Αυτά τα cookies μπορεί να έχουν οριστεί από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρώτου μέρους) ή από υπηρεσίες τρίτων μερών. Χρησιμοποιούμε cookies επιδόσεων στον ιστότοπό μας.

Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας και τυχόν ρυθμίσεις που μπορεί να έχετε διαμορφώσει στον ιστότοπο που επισκέπτεστε (όπως ρυθμίσεις γλώσσας και ζώνης ώρας). Με αυτές τις πληροφορίες, οι ιστότοποι μπορούν να σας παρέχουν εξατομικευμένο, βελτιωμένο ή βελτιστοποιημένο περιεχόμενο και υπηρεσίες. Αυτά τα cookies μπορεί να έχουν οριστεί από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρώτου μέρους) ή από υπηρεσία τρίτου μέρους. Χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας για επιλεγμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Τα cookies στόχευσης/διαφήμισης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του διαφημιστικού περιεχομένου που είναι πιο σχετικό και κατάλληλο για εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Οι ιστότοποι ενδέχεται να τα χρησιμοποιούν για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης ή για τον περιορισμό του αριθμού των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών τους και την ποιότητα του περιεχομένου που σας παρουσιάζεται. Αυτά τα cookies μπορεί να καθορίζονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρώτου μέρους) ή από υπηρεσίες τρίτων. Τα cookies στόχευσης/διαφήμισης που έχουν οριστεί από τρίτους ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθησή σας σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία τρίτου μέρους. Χρησιμοποιούμε cookies στόχευσης/διαφήμισης στον ιστότοπό μας.

Cookies τρίτων στον ιστότοπό μας

Ενδέχεται να απασχολούμε εταιρείες και άτομα τρίτων στις ιστοσελίδες μας - για παράδειγμα, παρόχους αναλυτικών υπηρεσιών και συνεργάτες περιεχομένου. Παραχωρούμε σε αυτά τα τρίτα μέρη πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να θέσουν cookies τρίτων μερών προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες που παρέχουν. Τα cookies τρίτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθησή σας σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία τρίτου μέρους. Καθώς δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί των cookies τρίτων, δεν καλύπτονται από την πολιτική cookies της WCT.

Η υπόσχεσή μας για το απόρρητο τρίτων

Εξετάζουμε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων παρόχων μας πριν προσλάβουμε τις υπηρεσίες τους για να διασφαλίσουμε ότι οι πρακτικές τους ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας. Ποτέ δεν θα συμπεριλάβουμε εν γνώσει μας υπηρεσίες τρίτων που θέτουν σε κίνδυνο ή παραβιάζουν το απόρρητο των χρηστών μας.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε ή να εξαιρεθείτε από τα cookies

Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies από εμάς, μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει τα cookies από τον ιστότοπό μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να ενημερώσετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε είτε να απορρίπτουν τα cookies εντελώς είτε να σας ειδοποιούν όταν ένας ιστότοπος προσπαθεί να θέσει ή να ενημερώσει ένα cookie.

Εάν πραγματοποιείτε περιήγηση σε ιστότοπους από πολλές συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας σε κάθε συσκευή ξεχωριστά.

Παρόλο που ορισμένα cookies μπορούν να αποκλειστούν με μικρό αντίκτυπο στην εμπειρία σας σε έναν ιστότοπο, ο αποκλεισμός όλων των cookies μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες και περιεχόμενο σε όλους τους ιστότοπους που επισκέπτεστε.