Winkelwagen

Geen producten in winkelwagen

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV) van World City Trail
Preambule

World City Trail biedt een aantal onbegeleide routes aan in verschillende steden van de wereld. Dit wandelpad bestaat uit een onzichtbaar spoor en verschillende stations. Deze stations omvatten een spel en de oplossingen onthullen de weg naar het volgende station.
Als er binnen een paar minuten geen oplossing wordt gevonden, kunnen de spelers het helpsysteem van onze offline of online applicatie gebruiken.
Deze AV regelen de contractuele rechten en plichten tussen World City Trail en alle deelnemers aan onze spellen.

1. Contractuele partijen

1.1 Aanbieder

Het bedrijf World City Trail.

1.2 Deelnemers

De deelnemers (verder aangeduid als: “deelnemers” of “klanten”) worden geclassificeerd als individuen of groepen van 1 tot 100 personen. Bij meer dan 4 personen wordt aanbevolen dat de deelnemers zich in meerdere teams splitsen.

2. Sluiting van het contract

2.1 Aanbod

World City Trail biedt zijn diensten online aan op zijn website en offline of online op elke mobiele applicatie.

2.2 Boeking

2.2.1 Individuen

Door op de knop "Kopen" te klikken, doen individuen een bindend bod om het World City Trail-spel te kopen. Het contract met een individu is van kracht wanneer World City Trail een e-mail stuurt met een bevestiging van de aankoop en het inlogwachtwoord van de applicatie.

2.2.2 Groepen

Groepen vragen bij World City Trail een vrijblijvende offerte aan voor de verkoop van het spel door ons online formulier in te vullen. Het contract is van toepassing wanneer World City Trail een e-mail verstuurt met de orderbevestiging.

2.2.3 Erkenning van de contractvoorwaarden

Door een World City Trail-game te kopen, erkennen alle deelnemers onvoorwaardelijk de online getoonde prijzen.

2.3 Betaling

Particulieren betalen online voor het World City Trail-spel door gebruik te maken van hun debet-/creditcard of PayPal.

Voor elke boeking stuurt World City Trail een factuur voor het totale bedrag per e-mail.

3. Wijziging van het contract

Individuen

Bij annulering kunnen gekochte games alleen worden uitgesteld. Indien deelnemers verhinderd zijn, dienen personen de aanbieder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Indien u niet kunt deelnemen, zal World City Trail een voucher (met factuur) uitgeven die op een later tijdstip kan worden ingewisseld.

4. Omvang van de dienstverlening

Eigen diensten

Het World City Trail-spel omvat de mobiele applicatie en het spel zelf.

5. Garantie

De World City Trail-spellen zijn buiten en openbaar toegankelijk.

6. Voorwaarden voor deelname

6.1 Eisen aan deelnemers

Deelnemers moeten een wandeling in de stad kunnen maken. Er is geen lokale of regionale kennis vereist.

Er is geen leeftijdsgrens voor onze spellen, hoewel het sterk wordt aanbevolen dat deelnemers onder de 16 jaar worden begeleid door een volwassene.

6.2 Apparatuur nodig door de deelnemers

De volgende apparatuur is nodig om een World City Trail te kunnen gebruiken:

  1. Een smartphone.
  2. Internetverbinding.
  3. Powerbank of oplader in geval van batterijverlies.
  4. Sportschoenen.
  5. Vrijetijdskleding geschikt om het spel onder de heersende weersomstandigheden uit te spelen.

7. Aansprakelijkheid en verzekering

Deelnemers voltooien de World City Trail-spellen op eigen risico. Het is aan elke individuele deelnemer om een verzekering af te sluiten.

World City Trail aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirect persoonlijk letsel of materiële schade opgelopen als gevolg van het gebruik van een World City Trail mobiel spel.

World City Trail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden door partnerbedrijven.

8. Gegevensbescherming

Voor het boeken van een World City Trail-game worden gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet.

Bij het bezoeken van de website van World City Trail worden de volgende gegevens gelogd: de tijd en datum waarop de World City Trail-game is gedownload en gestart, het e-mailadres van de gebruiker, de stad van de gebruiker. Dit laat echter niet toe dat er links naar persoonlijke gegevens worden gelegd en geen enkele is bedoeld. Waar wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de bewaartermijn voor specifieke gegevens oplopen tot tien jaar.

Persoonsgegevens zoals de gegevens die worden meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling of per e-mail (bijv. Naam en contactgegevens) worden alleen gebruikt voor correspondentie met de klant en alleen verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor het zakelijke doel. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of indien de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Alle diensten die door derden worden geleverd en die worden gebruikt voor verwerkings- en verwerkingsdoeleinden, zijn onderworpen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De klant stemt ermee in dat de gegevens van alle deelnemers worden doorgegeven aan ondersteunend personeel en de betrokken partnerbedrijven voor het behandelen van vragen en het afhandelen van noodgevallen.
De gegevens worden niet aan andere derden verstrekt.

9. Nieuwsbrief

Door een World City Trail-game te kopen, stemt de klant ermee in dat de aanbieder hem / haar een elektronische nieuwsbrief e-mailt ("opt-in"). Deze nieuwsbrief kan op elk moment en kosteloos worden opgezegd door op de weblink te klikken die in elke verzonden e-mail staat (“uitschrijflink”).

In de nieuwsbrief verwijst World City Trail uitsluitend naar eigen aanbiedingen en geeft daarnaast informatie en suggesties over de besteding van de vrije tijd.

De auteursrechten en alle andere rechten op de World City Trail-spellen, het spel zelf, de mobiele applicaties, plannen, afbeeldingen en andere teksten van World City Trail blijven in elk geval eigendom van de aanbieder.

Elke vorm van kopiëren, dupliceren, doorgeven of publiceren van het World City Trail-idee, zowel in elektronische als niet-elektronische vorm, is verboden en zal civielrechtelijk en / of strafrechtelijk worden vervolgd.

11. Overige algemene bepalingen

11.1 Scheidbaarheidsclausule en volledigheid

Mocht enige bepaling van de overeenkomst tussen World City Trail en haar klanten ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De contractpartijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een effectieve bepaling die het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op eventuele mazen in de overeenkomst.

De bevestiging van de reservering / bestelling en deze AV samen met de antwoorden op de “Veelgestelde vragen” (FAQ) op de website van World City Trail vormen de volledige juridische overeenkomst tussen de aanbieder en de klant. Er zijn geen onderpandovereenkomsten.

11.2 Wijzigingen in de AV

World City Trail behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving indien nodig te wijzigen. De versie die beschikbaar is op de website vanaf het moment van afsluiten van het contract is van toepassing.

11.3 Plaats van jurisdictie en toepasselijk recht

De contractuele relatie tussen de aanbieder en de klanten is onderworpen aan het recht van Singapore.

12. Bijzondere bepalingen voor de World City Trail app

12.1 Diensten

De app van World City Trail is bedoeld voor gebruik op de World City Trail. Het kan worden gedownload via de link die per e-mail naar de klanten is verzonden.

12.2 Gebruiksvoorwaarden voor downloaden

De speciale gebruiksvoorwaarden voor de World City Trail zijn van toepassing op elke geregistreerde en niet-geregistreerde gebruiker die de World City Trail op zijn / haar eigen smartphone, tabletcomputer heeft geïnstalleerd. Door de World City Trail te downloaden, bevestigt de klant dat hij / zij deze AV heeft gelezen en begrepen.

12.3 Gebruik en toegang

World City Trail heeft het recht om de goedkeuring voor gebruik in te trekken of de toegang tot de World City Trail te blokkeren als er een redelijk vermoeden bestaat dat een klant deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden. De klant kan dergelijke maatregelen afwenden door een dergelijk vermoeden weg te nemen door op eigen kosten passend bewijs in te dienen.

Voor zover de World City Trail juridische transacties met derden mogelijk maakt (bijv. Aankoop of huur), moet de gebruiker de overeenkomstige voorwaarden van de externe aanbieder accepteren en alle bijbehorende kosten hiervoor op zich nemen.

12.4 Aansprakelijkheid

World City Trail aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele storingen binnen het internetnetwerk / Locatiediensten die nodig zijn om de World City Trail app te gebruiken.

World City Trail is alleen aansprakelijk voor enig gegevensverlies indien dit verlies niet had kunnen worden vermeden door redelijke maatregelen voor het maken van gegevensback-ups van de kant van de klant. Aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot enige aantasting van het contractuele gebruik van de diensten verleend door World City Trail veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik van de World City Trail-app door de klant.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden mutatis mutandis ook ten aanzien van de medewerkers van World City Trail.

Voor zover de World City Trail-app de mogelijkheid biedt om door te verwijzen naar websites, databases, online diensten enz. Die door derden worden aangeboden (bijvoorbeeld door middel van links of hyperlinks), is World City Trail niet aansprakelijk voor de toegankelijkheid, het bestaan of de veiligheid van dergelijke aanbiedingen. noch voor hun inhoud. In het bijzonder kan World City Trail niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettigheid, feitelijke juistheid en volledigheid, geldigheid enz. Van de gegevens.
GDPR-compatibel.

13. Gegevensbescherming

De World City Trail is beveiligd volgens de modernste standaarden (bijvoorbeeld door middel van encryptie). De gebruiker is zich er echter van bewust dat alle deelnemers het risico lopen dat derden de verzonden gegevens kunnen onderscheppen of op een andere illegale manier toegang krijgen tot dergelijke gegevens. Bijgevolg kan de volledige vertrouwelijkheid van de gegevens die worden verzonden in het kader van het gebruik van de World City Trail-app, niet worden gegarandeerd.

14. Restitutiebeleid

Ons terugbetalingsbeleid duurt 7 dagen. Als er 7 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen wij u geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.

Wij willen altijd dat u de best mogelijke ervaring heeft. Als u niet tevreden bent met uw activiteit nadat deze is voltooid, zullen wij er alles aan doen om het goed te maken! Wij geven geen terugbetalingen voor slecht weer, straatsluitingen, sluitingen of renovaties van attracties of andere zaken waar wij geen invloed op hebben. 


Wij geven geen geld terug voor ongebruikte serienummers. Onze serienummers zijn tot 365 dagen geldig bij aankoop via onze website. Als uw plannen fout gaan, kunnen we de seriële sleutel veranderen en voor een andere stad gebruiken.

Externe leveranciers

Ons team kan vouchers van derden niet handmatig terugbetalen. Wij werken graag met u en de derde partij samen, maar aangezien wij geen toegang hebben tot hun systeem, moet u rechtstreeks contact opnemen met de derde partij.

Maart 2023