Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Zasady i Warunki

Ogólne warunki handlowe (OWU) World City Trail
Preambuła

World City Trail oferuje szereg tras bez opieki w różnych miastach świata. Ta trasa składa się z niewidocznego toru i różnych stacji. Stacje te obejmują grę, a rozwiązania otwierają drogę do następnej stacji.
Jeśli nie można znaleźć rozwiązania w ciągu kilku minut, gracze mają możliwość skorzystania z systemu pomocy naszej aplikacji offline lub online.
Niniejsze OWU regulują prawa i obowiązki umowne między World City Trail a wszystkimi uczestnikami naszych gier.

1. Strony umowy

1.1 Dostawca

Firma World City Trail.

1.2 Uczestnicy

Uczestnicy (określani dalej jako: „uczestnicy” lub „klienci”) są klasyfikowani jako osoby lub grupy od 1 do 100 osób. W przypadku więcej niż 4 osób zaleca się podzielenie uczestników na więcej drużyn.

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferta

World City Trail oferuje swoje usługi online na swojej stronie internetowej oraz offline lub online w każdej aplikacji mobilnej.

2.2 Rezerwacja

2.2.1 Osoby fizyczne

Klikając przycisk „Kup”, osoby fizyczne składają wiążącą ofertę zakupu gry World City Trail. Umowa z osobą fizyczną jest skuteczna, gdy World City Trail wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu i hasłem do aplikacji.

2.2.2 Grupy

Grupy proszą o niewiążącą ofertę sprzedaży gry od World City Trail, wypełniając nasz formularz online. Umowa obowiązuje, gdy World City Trail wyśle e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

2.2.3 Potwierdzenie warunków umowy

Kupując grę World City Trail, wszyscy uczestnicy bezwarunkowo potwierdzają ceny podane online.

2.3 Płatność

Osoby fizyczne płacą za grę World City Trail przez Internet, używając karty debetowej/kredytowej lub systemu PayPal.

Za każdą rezerwację World City Trail prześle e-mailem fakturę na całkowitą kwotę.

3. Zmiany umowy

Osoby

W przypadku anulowania zakupione gry można tylko odłożyć. W przypadku, gdy uczestnicy nie mogą wziąć udziału, osoby muszą natychmiast poinformować o tym dostawcę.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału World City Trail wystawi kupon (wraz z fakturą), który będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

4. Zakres usług

Usługi własne

W skład gry World City Trail wchodzi aplikacja mobilna oraz sama gra.

5. Gwarancja

Gry World City Trail są dostępne na zewnątrz i publicznie.

6. Warunki uczestnictwa

6.1 Wymagania dla uczestników

Uczestnicy powinni móc przejść spacer po mieście. Nie jest wymagana wiedza lokalna ani regionalna.

W naszych grach nie ma ograniczeń wiekowych, ale zaleca się, aby uczestnikom poniżej 16 roku życia towarzyszyła osoba dorosła.

6.2 Sprzęt potrzebny uczestnikom

Do korzystania z World City Trail potrzebny jest następujący sprzęt:

  1. Smartfon.
  2. Połączenie internetowe.
  3. Power bank lub ładowarka w przypadku utraty baterii.
  4. Buty sportowe.
  5. Odzież rekreacyjna odpowiednia do ukończenia gry w panujących warunkach pogodowych.

7. Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Uczestnicy przechodzą gry World City Trail na własne ryzyko. Ubezpieczenie zależy od każdego uczestnika.

World City Trail nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie obrażenia ciała lub szkody majątkowe powstałe w wyniku korzystania z gry mobilnej World City Trail.

World City Trail nie ponosi odpowiedzialności za usługi osób trzecich świadczone przez firmy partnerskie.

8. Ochrona danych

W celu rezerwacji gry World City Trail dane są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Podczas odwiedzania strony World City Trail rejestrowane są następujące dane: godzina i data pobrania i uruchomienia gry World City Trail, adres e-mail użytkownika, miasto użytkownika. Nie pozwala to jednak na umieszczanie żadnych linków do danych osobowych i żadne z nich nie są zamierzone. W przypadku konieczności przestrzegania ustawowych okresów przechowywania, okres przechowywania określonych danych może wynosić do dziesięciu lat.

Dane osobowe takie jak dane przekazane podczas składania zamówienia lub drogą mailową (np. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) są wykorzystywane wyłącznie do korespondencji z klientem i przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim dane te zostały podane. Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji celu biznesowego. Dane osobowe mogą być również przekazywane dalej, gdy istnieje obowiązek prawny lub klient wyraził na to wyraźną zgodę.

Wszelkie usługi świadczone przez strony trzecie, które są wykorzystywane do celów przetwarzania i obsługi, będą podlegać przepisom o ochronie danych. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych wszystkich uczestników personelowi pomocniczemu i zaangażowanym firmom partnerskim w celu obsługi zapytań i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim.

9. Newsletter

Kupując grę World City Trail, klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez dostawcę elektronicznego biuletynu elektronicznego („opt-in”). Ten biuletyn można anulować w dowolnym momencie i bezpłatnie, klikając link znajdujący się w każdej wysłanej wiadomości e-mail („link rezygnacji z subskrypcji”).

W newsletterze World City Trail odnosi się wyłącznie do własnych ofert, a dodatkowo przekazuje informacje i sugestie dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu.

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do gier World City Trail, samej gry, aplikacji mobilnych, planów, obrazów i innych tekstów z World City Trail pozostają w każdym przypadku własnością dostawcy.

Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, przekazywanie lub publikowanie pomysłu World City Trail, zarówno w formie elektronicznej, jak i nieelektronicznej, jest zabronione i będzie ścigane na podstawie prawa cywilnego i / lub karnego.

11. Inne przepisy ogólne

11.1 Klauzula salwatoryjna i kompletność

Jeżeli którekolwiek postanowienie umowy między World City Trail a jej klientami jest lub stanie się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem skutecznym, które będzie jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu gospodarczego nieważnego postanowienia. Postanowienie to będzie miało zastosowanie mutatis mutandis do wszelkich luk w umowie.

Potwierdzenie rezerwacji / zamówienia i niniejsze OWH wraz z odpowiedziami na „Często zadawane pytania” (FAQ) na stronie World City Trail stanowią całość porozumienia prawnego między dostawcą a klientem. Nie ma żadnych umów dodatkowych.

11.2 Zmiany OWH

World City Trail zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w razie potrzeby w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Obowiązuje wersja dostępna na stronie w chwili zawarcia umowy.

11.3 Miejsce jurysdykcji i obowiązujące prawo

Stosunek umowny pomiędzy dostawcą a klientami podlega prawu singapurskiemu.

12. Przepisy szczególne dotyczące aplikacji World City Trail

12.1 Usługi

Aplikacja World City Trail jest przeznaczona do użytku na World City Trail. Można go pobrać z linku przesłanego klientom e-mailem.

12.2 Warunki użytkowania do pobrania

Specjalne warunki użytkowania World City Trail mają zastosowanie do każdego zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika, który zainstalował World City Trail na swoim własnym smartfonie lub tablecie. Pobierając World City Trail, klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze OWH.

12.3 Korzystanie i dostęp

World City Trail ma prawo cofnąć zgodę na używanie lub zablokować dostęp do World City Trail, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że klient naruszył niniejsze warunki użytkowania. Klient może zapobiec takim środkom, wyjaśniając takie podejrzenie, przedstawiając odpowiednie dowody na własny koszt.

W zakresie, w jakim World City Trail ułatwia transakcje prawne ze stronami trzecimi (np. Zakup lub wynajem), użytkownik musi zaakceptować odpowiednie warunki zewnętrznego dostawcy i ponieść wszystkie związane z tym koszty.

12.4 Odpowiedzialność

World City Trail nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w sieci internetowej / usługach lokalizacyjnych potrzebne do korzystania z aplikacji World City Trail.

World City Trail ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę danych tylko w przypadku, gdy takiej utraty nie można było uniknąć za pomocą rozsądnych środków tworzenia kopii zapasowych danych ze strony klienta. Odpowiedzialność nie obejmuje jakiegokolwiek naruszenia umownego korzystania z usług świadczonych przez World City Trail, spowodowanego niewłaściwym lub nieprawidłowym korzystaniem z aplikacji World City Trail przez klienta.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie mutatis mutandis również w stosunku do pracowników World City Trail.

W zakresie, w jakim aplikacja World City Trail zapewnia możliwość przekierowania do stron internetowych, baz danych, usług online itp. Świadczonych przez osoby trzecie (np. Poprzez udostępnianie linków lub hiperłączy), World City Trail nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, istnienie lub bezpieczeństwo takich ofert ani dla ich treści. W szczególności World City Trail nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem, stan faktyczny i kompletność, aktualność itp. Danych.
Zgodny z RODO.

13. Ochrona danych

World City Trail jest chroniony zgodnie z najnowocześniejszymi standardami (np. Za pomocą szyfrowania). Użytkownik jest jednak świadomy, że wszyscy uczestnicy narażeni są na ryzyko, że osoby trzecie mogą przechwycić przekazane dane lub uzyskać do nich dostęp w inny nielegalny sposób. W związku z tym nie można zagwarantować pełnej poufności danych przesyłanych w ramach korzystania z aplikacji World City Trail.

14.Polityka refundacji

Nasza polityka refundacji trwa 7 dni. Jeśli od zakupu minęło 7 dni, nie możemy zaoferować Ci pełnego zwrotu lub wymiany.

Zawsze chcemy, abyś miał jak najlepsze doświadczenia. Jeśli nie jesteś zadowolony z aktywności po jej zakończeniu, postaramy się to naprawić! Nie zapewniamy zwrotów kosztów w przypadku złej pogody, zamknięcia ulic, zamknięcia atrakcji, renowacji lub innych kwestii pozostających poza naszą kontrolą. 


Nie dajemy zwrotu pieniędzy za nieużywane numery seryjne. Nasze numery seryjne są ważne do 365 dni przy zakupie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli twoje plany pójdą źle, możemy zmienić klucz seryjny i użyć go dla innego miasta.

Sprzedawcy zewnętrzni

Nasz zespół nie jest w stanie ręcznie refundować kuponów innych firm. Z przyjemnością podejmiemy współpracę z Tobą i stroną trzecią, jednak ponieważ nie mamy dostępu do ich systemu, musisz skontaktować się bezpośrednio z tą stroną.

marzec 2023 r.